Works in Cut Paper
......................................................................................................................................................................................................................
  Osteology  installation at GreenHill

Osteology installation at GreenHill

  Osteology  installation, detail

Osteology installation, detail

04 Ingrid Erickson Osteology Series.jpg
05 Ingrid Erickson Osteology Series detail.jpg

IMG_0021.JPG
IMG_2265.jpg
IMG_2268.jpg
IMG_2270.jpg
IMG_2275.jpg
IMG_2281.jpg
IMG_2289.jpg
IMG_2290.jpg
IMG_2312.jpg
01 Ingrid Erickson Osteology No I.jpg
02 Ingrid Erickson Osteology No II.jpg
03 Ingrid Erickson Osteology No II detail.jpg
detail of Osteology I installed at Artspace.JPG
detail of Osteology II at ARtspace.JPG
detail Osteology I.JPG
detail Osteology II.JPG
Osteology I installed at Artspace.JPG
IMG_8556.JPG
IMG_8573.JPG
IMG_8626.JPG
IMG_8639.JPG
IMG_8652.JPG
IMG_8679.JPG
IMG_8680.JPG
IMG_8682.JPG
IMG_8545.JPG

Osteology installation at GreenHill

Osteology installation, detail

  Osteology  installation at GreenHill
  Osteology  installation, detail
04 Ingrid Erickson Osteology Series.jpg
05 Ingrid Erickson Osteology Series detail.jpg
IMG_0021.JPG
IMG_2265.jpg
IMG_2268.jpg
IMG_2270.jpg
IMG_2275.jpg
IMG_2281.jpg
IMG_2289.jpg
IMG_2290.jpg
IMG_2312.jpg
01 Ingrid Erickson Osteology No I.jpg
02 Ingrid Erickson Osteology No II.jpg
03 Ingrid Erickson Osteology No II detail.jpg
detail of Osteology I installed at Artspace.JPG
detail of Osteology II at ARtspace.JPG
detail Osteology I.JPG
detail Osteology II.JPG
Osteology I installed at Artspace.JPG
IMG_8556.JPG
IMG_8573.JPG
IMG_8626.JPG
IMG_8639.JPG
IMG_8652.JPG
IMG_8679.JPG
IMG_8680.JPG
IMG_8682.JPG
IMG_8545.JPG